5 records.
Formosa, 200v Formosa #M8492

Formosa, 200v

$17.50
view now >
Formosa - 85 used stamps Formosa #M12313

Formosa - 85 used stamps

$11.50
view now >
Formosa, 1200v Formosa #MP1435

Formosa, 1200v

$1,200.00
view now >
Formosa, 100v Formosa #MP1438

Formosa, 100v

$11.75
view now >
Formosa Pictorials, 50 pictorials Formosa #MP1439

Formosa Pictorials, 50 pictorials

$3.95
view now >