111 records.
  • Next
1977 Butterflies, Swallowtail 13c US #1712 1977

1977 Butterflies, Swallowtail 13c

$0.20- $3.20
view now >
1977 13c Butterflies US #1712-15 1977

1977 13c Butterflies

$0.70- $31.00
view now >
1977 Butterflies, Checkerspot 13c US #1713 1977

1977 Butterflies, Checkerspot 13c

$0.20- $3.20
view now >
1977 Butterflies, Dogface 13c US #1714 1977

1977 Butterflies, Dogface 13c

$0.20- $3.20
view now >
1977 Butterflies, Orange-Tip 13c US #1715 1977

1977 Butterflies, Orange-Tip 13c

$0.20- $3.20
view now >
1987 22c Monarch Butterfly US #2287 1987

1987 22c Monarch Butterfly

$0.65- $7.00
view now >
1987 22c Tiger swallowtail US #2300 1987

1987 22c Tiger swallowtail

$0.65- $7.00
view now >
1996 32c Schaus swallowtail butterfly US #3105f 1996

1996 32c Schaus swallowtail butterfly

$1.75- $2.95
view now >
1999 33c Hospice Care s/a US #3276 1999

1999 33c Hospice Care s/a

$0.20- $25.00
view now >
1999 33c Monarch Butterfly US #3351k 1999

1999 33c Monarch Butterfly

$1.75- $2.95
view now >
2001 34c Butterfly, Coneflowers, Roses US #3506e 2001

2001 34c Butterfly, Coneflowers, Roses

$1.25- $2.95
view now >
2006 24c Common Buckeye, w/a US #4000 2006

2006 24c Common Buckeye, w/a

$0.80- $100.00
view now >
2006 24c Common Buckeye, s/a pane 20 US #4001 2006

2006 24c Common Buckeye, s/a pane 20

$0.20- $20.00
view now >
2006 24c Common Buckeye s/a coil 100 US #4002 2006

2006 24c Common Buckeye s/a coil 100

$0.20- $6.50
view now >
2007 41c Pollination-Ironweed/Butterfly US #4156 2007

2007 41c Pollination-Ironweed/Butterfly

$0.45- $3.75
view now >
2007 42c Alpine Tundra: Magdalena Butterfly US #4198f 2007

2007 42c Alpine Tundra: Magdalena Butterfly

$1.65- $3.75
view now >
2007 42c Alpine Tundra:Rocky Mountain Bttrfly US #4198h 2007

2007 42c Alpine Tundra:Rocky Mountain Bttrfly

$1.65- $3.75
view now >
2007 42c Alpine Tundra:Melissa Arctic Bttrfly US #4198i 2007

2007 42c Alpine Tundra:Melissa Arctic Bttrfly

$1.65- $3.75
view now >
2008 42c Red Admiral Butterfly US #4352j 2008

2008 42c Red Admiral Butterfly

$3.75
view now >
2010 64c Monarch US #4462 2010

2010 64c Monarch

$0.60- $52.50
view now >
2012 65c Baltimore Checkerspot Butterfly US #4603 2012

2012 65c Baltimore Checkerspot Butterfly

$0.75- $50.00
view now >
2014 70c Great Spangled Fritillary US #4859 2014

2014 70c Great Spangled Fritillary

$0.60- $52.50
view now >
2014 70c Imperf Grt Spangled Fritillary US #4859a 2014

2014 70c Imperf Grt Spangled Fritillary

$4.25- $75.00
view now >
2015 71c Eastern Tiger Swallowtail US #4999 2015

2015 71c Eastern Tiger Swallowtail

$0.75- $55.00
view now >
2015 71c Imperf Eastern Tiger Swallowtail US #4999a 2015

2015 71c Imperf Eastern Tiger Swallowtail

$3.75- $64.95
view now >
2016 68c Eastern Tailed-Blue Butterfly US #5136 2016

2016 68c Eastern Tailed-Blue Butterfly

$1.00- $52.00
view now >
2017 49c Monarch Butterfly on Coneflower US #5228 2017

2017 49c Monarch Butterfly on Coneflower

$0.70- $1.10
view now >
2017 49c Protect Pollinators US #5228-32 2017

2017 49c Protect Pollinators

$3.50- $34.95
view now >
2017 49c Monarch Butterfly on Zinnia US #5230 2017

2017 49c Monarch Butterfly on Zinnia

$0.70- $1.10
view now >
2017 49c Monarch Butterfly on Goldenrod US #5232 2017

2017 49c Monarch Butterfly on Goldenrod

$0.70- $1.10
view now >
1977 Proofcard Butterfly Tayson/4 US #58011 1977

1977 Proofcard Butterfly Tayson/4

$19.15
view now >
1960-61 Central African Republic Central African Republic #4-8 1960-61

1960-61 Central African Republic

$1.50
view now >
1963 Dubai Dubai #18-21 1963

1963 Dubai

$2.80
view now >
1975 Grenada Grenadines Grenada Grenadines #75-77 1975

1975 Grenada Grenadines

$0.75
view now >
1995 Uzbekistan Uzbekistan #80-85 1995

1995 Uzbekistan

$5.75
view now >
1980 Tuvalu Tuvalu #138-41 1980

1980 Tuvalu

$1.25
view now >
1975 Bhutan Bhutan #173-77 1975

1975 Bhutan

$1.25
view now >
1993 Micronesia Micronesia #182 1993

1993 Micronesia

$1.50
view now >
1993 Micronesia Micronesia #182-83 1993

1993 Micronesia

$3.75
view now >
1993 Micronesia Micronesia #183 1993

1993 Micronesia

$2.00
view now >
1994 Micronesia Micronesia #190a-d 1994

1994 Micronesia

$4.75
view now >
1989 Palau Palau #221 1989

1989 Palau

$13.25
view now >
1989 Palau Palau #221a-t 1989

1989 Palau

$11.00
view now >
1960-61 Malagasy Republic Malagasy Republic #306//22 1960-61

1960-61 Malagasy Republic

$1.75
view now >
1974 Belize Belize #345 1974

1974 Belize

$0.25
view now >
1984 Lesotho Lesotho #421-24 1984

1984 Lesotho

$1.50
view now >
1973 Burundi Burundi #435-39 1973

1973 Burundi

$2.00
view now >
1973 Maldive Islands Maldive Islands #447-50 1973

1973 Maldive Islands

$1.00
view now >
  • Next